Välkommen!

 

One World Edutainment är en verksamhet med fokus på varje barns rätt till lek och utveckling - kopplat till en global hållbar utveckling.

 

Något av det viktigaste som finns för att vi ska nå de globala målen för hållbar utveckling är att vi förmår se hur allt här i världen hänger ihop och relaterar till varandra. För att vi ska kunna utveckla en förståelse för detta krävs det av oss att vi har en relativt god föreställningsförmåga, en välutvecklad inlevelseförmåga och en förmåga till perspektivtagande. Detta är egenskaper som till viss del kan vara medfödda men som också i hög grad kan utvecklas i samspel med andra. 

 

Dessa förmågor, egenskaper, talanger eller gåvor - vi kan kalla det vad du vill - främjas och utvecklas genom att vi får tillgång till lek och kreativitet, fantasi och skapande, möjliggörande...

 

Genom att främja barns rätt till lek och stödja deras lekutveckling kan vi också visa att en annan verklighet - en annan värld - är möjlig. Detta bidrar till såväl psykiskt välmående, hopp och framtidstro som resiliens och empatiutvecking hos våra barn och unga; en nog så central del i arbetet för en hållbar utveckling både för enskilda individer och globalt. 

 

Här kan du lära dig mer om hur barns rättigheter och lekutveckling hänger ihop med en hållbar värld. Du får också tips på vad du kan göra och var du kan läsa mer. Har du frågor och funderingar eller vill bolla idéer är du välkommen att höra av dig. Likaså om du är intresserad av att boka en föreläsning eller workshop om barns lekutveckling eller beställa material.

 

Och kom ihåg: Du är viktig, tillsammans gör vi skillnad.

 

 

 

 

Vem om inte jag? 

När om inte idag?

 

Vem om inte du? 

När om inte nu?

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.