Välkommen!

 

One World Edutainment är en verksamhet med fokus på varje barns rätt till lek och utveckling - kopplat till en hållbar utveckling såväl på det individuella som det globala planet.

 

Bakgrunden till verksamheten är följande resonemang: För att vi ska nå de globala målen för hållbar utveckling behöver vi förmå oss att se hur allt här i världen hänger ihop och relaterar till varandra. För att vi ska kunna utveckla en förståelse för detta krävs det att vi har en relativt god föreställningsförmåga, en välutvecklad inlevelseförmåga och en förmåga till perspektivtagande. Detta är egenskaper som till viss del kan vara medfödda men som också i hög grad kan utvecklas i samspel med andra. 

 

Dessa förmågor, egenskaper, talanger eller gåvor - vi kan kalla det vad du vill - främjas och utvecklas genom att vi får tillgång till lek och kreativitet, fantasi och skapandeprocesser.

 

Genom att främja barns rätt till lek och stödja deras lekutveckling kan vi också visa att en annan verklighet - en annan värld - är möjlig. Detta bidrar till såväl psykiskt välmående, hopp och framtidstro som resiliens och empatiutvecking hos våra barn och unga; nog så centrala delar i arbetet för en hållbar utveckling. 

 

Jag som driver One World heter Karin Sehlin och är i grunden lärare, lekarbetspedagog och journalist samt har en examen inom utvecklingsstudier med fokus på barns siuation. Jag kommer gärna till din verksamhet för att berätta mer om hur ni kan stödja barns goda utveckling genom lekstöd. Genom mina föreläsningar kan du lära dig mer om hur barns rättigheter och lekutveckling hänger ihop med en hållbar värld och få tips på vad du själv kan göra.

Har du frågor och funderingar eller vill bolla idéer är du välkommen att höra av dig. Likaså om du är intresserad av att boka en föreläsning eller workshop om barns lekutveckling eller beställa material.

 

Och kom ihåg: Du är viktig, tillsammans gör vi skillnad.

 

Exempel på ämnen som tas upp i föreläsningarna:

- Nyanlända barn med trauma från krig och flykt

- Barn med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar)

- Barn i sorg

- Barns lekutveckling och lekstöd

- Barnets rättigheter

 

 

 

 

Vem om inte jag? 

När om inte idag?

 

Vem om inte du? 

När om inte nu?

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)