Material för lekutveckling och ny förståelse

 

Ibland kan vi ta hjälp av böckernas värld och texter för att öppna våra ögon och våra sinnen. Genom berättelser kan vi få syn både på oss själva och på varandra. Andras verkligheter kan komma närmare, möten mellan människor kan ske i våra inre rum och förståelse kan skapas över alla gränser.

 

Hör lek och politik ihop? Ja, så kan det vara. När vi lär oss om omvärlden och känner att vi är del av ett sammanhang förstår vi också att vi kan vara med och påverka. Hur vi bemöter varandra kan spela större roll än vi först tror. Att utveckla en vilja att vara med och bidra till en bättre, mer rättvis och hållbar värld för alla är att göra sig beredd att aktivt stå upp för det man tror på, att gå från ord till handling och agera för förändring. Det, om någonting, är att verka för hållbar utveckling. Och nog kan det också vara politik. Men att erövra lekens magiska krafter kan också innebära så mycket mer än så; det kan hjälpa oss att se vår plats i världen och våga vara de vi är och vill vara, med acceptans och respekt för alla människors lika värde. 

 

För att utveckla förståelse för andras pespektiv kan böcker, filmer och drama vara utmärkta redskap. Här nedan presenteras tre böcker som lyfter fram "den andres" perspektiv och som med fördel kan användas som undervisningsmaterial och diskussionsunderlag i såväl skola som på andra arbetsplatser.        

 

”Ser du mig? - Nyanlända barn berättar” (2017)

"Hör du mig? Ensamkommandes röster" (2019)

"Bryr du dig? Om att göra skillnad" (2021)

 

Alla tre böckerna kan beställas kostnadsfritt från: https://www.boiu.se/bokenserdumig

 

Övriga pågående projekt:

Modiga Mino - Bok för barn och vuxna om fantasi och lekens kraft

One World Vision - Dokumentärjournalistiskt projekt om barn och ungas perspektiv på hållbar utveckling 

(Tell Me) Your Story - Filmdokumentärt projekt om unga asylsökande som tvingats lämna Sverige och nu befinner sig i bl. a. Frankrike och Tyskland

Lek för en hållbar utveckling - Pedagogiskt fortbildningsmaterial

A place to call home - Dokumentärjournalistisk projekt med barn och unga som är eller har varit på flykt

 

 

Exempel på inslag i media:

 

Reportage:

https://www.etc.se/inrikes/samir-jag-ar-ung-att-fa-stanna

 

Debattartiklar:

http://www.unt.se/asikt/debatt/hjalp-nyanlanda-barn-med-trauma-3738262.aspx

http://www.unt.se/asikt/debatt/lat-leken-lakaempmargin-3956366.aspx

 

 

Medverkan i radio:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=6545532

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=7104351

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?artikel=7069730

 

Medverkan i tv:

https://urskola.se/Produkter/192717-Larlabbet-Samverkan

 

Övrig media:

http://bloggar.ur.se/larlabbet/2016/03/01/samverkan-handlar-om-att-motas/

https://m.youtube.com/watch?v=aunpUR6f-Og

https://media.medfarm.uu.se/play/video/6585

http://flyktingkrisen.aftonbladet.se/chapter/nagot-haller-pa-att-ga-sonder-i-sverige/

https://www.etc.se/inrikes/ung-i-sverige-agerade-infor-nobelpristagare

http://uppgang.com/nyheter/uppsala/kaotiskt-for-ensamkommande-i-uppsala-4854289.aspx

https://www.unt.se/nyheter/uppsala/omstridd-lag-far-tillampas-5088388.aspx

https://www.uppgang.com/nyheter/uppsala/fredspris-for-lokalt-engagemang-5116941.aspx

 

Exempel på ämnen för föreläsningar:

https://www.elevhalsan.se/cldocpart/3177.pdf

https://www.abilitypartner.se/talare/karin-hallen-sehlin

http://files.webb.uu.se/uploader/777/seminarium-9-mars.pdf

http://www.educationforequity.eu/project-activities/seminar-on-newly-arrival-children/

 

 

 

 

 

Vem om inte jag? 

När om inte idag?

 

Vem om inte du? 

När om inte nu?

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)