Kort om mig

 

Jag heter Karin Sehlin och är grundskollärare med specialpedagogisk fördjupning, fil.kand. i utvecklingsstudier samt fil mag. i journalistik. Utöver detta har jag studerat bl.a. filmvetenskap, barnrätt och traumabehandling.

 

Jag har arbetat inom grundskolan och särskolan som lärare, speciallärare och skolkurator samt i förberedelseklasser och på sjukhusskolan. Dessutom har jag arbetat för ett flertal barnrättsorganisationer som handläggare, verksamhetsutvecklare, lärarfortbildare, barngruppsansvarig och kolloföreståndare. Jag har haft givande praktikperioder på Utbildningssepartementet och Utbildningsradion samt volontärarbetat på skolor i Nepal och Tanzania. Nuförtiden är jag chefredaktör för tidningen Word som ges ut av BOiU, Barnombudet i Uppsala län, och delas ut på gymnasieskolor runt om i Uppsala. På fritiden frilansar jag som skribent och fortbildare och engagerar mig gärna i vår gemensamma framtid här på jorden.

 

Bor i Uppsala med familj och katt.

 

 

Vem om inte jag? 

När om inte idag?

 

Vem om inte du? 

När om inte nu?

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.